Spoštovani ljubitelji sakralne glasbe!

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v novi, 7. sezoni Sakralnega abonmaja, ki jo začenjamo v letu, v katerem obeležujemo 50. obletnico ”Navodila o sveti glasbi”, ki je izšlo po koncu 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Koncertna sezona nam bo zopet prinesla pester izbor glasbe, ki nas bo vodila skozi cerkveno leto.

Zaradi prenove uršulinske cerkve Sv. Trojice s koncerti pričenjamo v cerkvi Sv. Jakoba v Ljubljani, kot vedno ob 19.30!

Drugi koncert bo v sredo, 15.11.2017. Nastopil bo APZ France Prešeren iz Kranja ob spremljavi komornega orkestra. Zbor in orkester bo vodil dirigent Fernando Mejias, na sporedu pa bo delo ameriškega skladatelja Dana Forresta, Rekviem za žive..

Več…


Sanacijska dela v naši cerkvi

Zaradi nujnih sanacijskih del od 4. septembra 2017 dalje do končanja obnove cerkve ne bomo imeli dopoldanske desete maše, ampak bo samo večerna v samostanski dvorani. Tam bodo predvidoma tudi nedeljske maše kakor običajno, ob 9.00 10.30 in 18.00.
Vhod je s Slovenske ceste skozi Kulturni center Schellenburg.

Več…

Maše v dvorani – v novi kapeli
Nekateri ste nekoliko težko našli pot v kapelo, v kateri imamo mašo in hranimo Najsvetejše. Zdaj pa smo se že vsi privadili. Odmevi so različni. Nekateri pravijo: »Komaj čakam, da se vrnemo v cerkev …« Več je pa takih, ki pravijo: »Zdaj smo pa res bolj povezani med seboj, ko smo drug ob drugem … Najlepše bi bilo, da bi maše kar ostale v naši novi kapeli.« Sestre so jo res lepo uredile in človek se v njej dobro počuti. Pridite molit še drugi …


Obnova cerkve se je torej – hvala Bogu! – 4. septembra začela in dobro napreduje. Že iz slike vidimo, kako so izvajalci zaščitili klopi, oltarje in orgle. Že prej smo iz cerkve odnesli vse, kar ni bilo pritrjeno in pretežko.

Oder je bil zunaj postavljen spredaj na južni strani in zadaj na severni, tam, kjer so bile razpoke. Znotraj cerkve pa so odri levo in desno. Treba je bilo namreč dvigniti tudi pod na emporah (hodnikih od orgel proti prezbiteriju), ker so razpoke tudi na obokih nad stranskimi oltarji.

Za okna v spodnjem delu cerkve smo dobili načrte in jih uskladili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Z njimi prav lepo sodelujemo. Ker so v slabem stanju vsa okna v spodnjem delu cerkve in ne samo razpokana, bomo zamenjali vsa.

V prezbiteriju so delavci že odprli dvignjene ploščice: osnovni tlak iz opek ni poškodovan, zato bo keramičar iste ploščice položil nazaj.

Glede barvanja cerkve pa nam še ni popolnoma jasno: v popisu del je predvideno samo barvanje na mestih, kjer je poškodovan omet, verjetno pa bomo barvali samo delno, ker sredstev za celotno cerkev nimamo in jih tudi ni mogoče v tako kratkem času zbrati.

Smo pa veseli, da dela potekajo v obojestransko zadovoljstvo. Delavci so marljivi, vsak ponedeljek pa se srečamo na koordinacijskem sestanku, na katerem rešujemo vprašanja, ki se pojavljajo. In Bogu smo hvaležni, da se ni zgodila nobena nesreča in da imamo kar primerno vreme.


Poslušati Svetega Duha

Sredi binkoštne devetdnevnice je papež Frančišek v kapeli Doma sv. Marte poudaril: treba je dopustiti, da nas Sveti Duh vznemirja, se naučiti poslušati ga, preden se za kaj odločimo.
Papež je povabil, da bi se vprašali, kje je mesto Svetega Duha v našem življenju: »Sem ga sposoben poslušati? Sem sposoben prositi za navdih, preden se za kaj odločim, nekaj rečem ali storim? Ali je moje srce mirno, brez čustev, je nepremično srce?«
Vprašajmo se o svojem odnosu s Svetim Duhom: »Ga prosim, da bi me vodil po poti, ki jo moram izbrati v svojem življenju, pa tudi vse dni? Ga prosim za milost razločevanja med dobrim in manj dobrim? Kajti dobro se takoj loči od slabega. Toda obstaja tudi tisto skrito zlo, ki je manj dobro, a skriva zlo. Prosim za to milost?« To je bilo vprašanje, ki ga je papež Frančišek želel zasejati v naša srca.
Treba se je vprašati, ali imamo nemirno srce, ker ga vznemirja Sveti Duh. Ko pride želja, da bi nekaj storili, prosimo Svetega Duha, da bi nas navdihnil, da bi rekel “da”ali “ne” in da ne bi preračunavali le s svojo glavo. Apostol Janez v knjigi Razodetja začenja s povabilom sedmim Cerkvam, sedmim škofijam tistega časa, da bi poslušale tisto, kar jim govori Sveti Duh. »Prosimo tudi mi za to milost, da bi poslušali tisto, kar Sveti Duh govori naši Cerkvi, naši skupnosti, naši župniji, naši družini in vsakomur izmed nas.« Prosimo za »milost, da bi se naučili tega jezika poslušanja Svetega Duha«.