»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22).

Apostol Pavel piše kristjanom iz pokrajine Galacija: od njega so prejeli oznanilo evangelija, zdaj pa jim očita, da niso razumeli smisla krščanske svobode.

Za izraelsko ljudstvo je bila svoboda Božji dar: Bog je Izraelce iztrgal iz egiptovskega suženjstva, jih povedel v novo deželo in z njimi sklenil zavezo medsebojne zvestobe.
Podobno tudi Pavel odločno trdi, da je krščanska svoboda Jezusov dar.
Jezus nam namreč daje možnost, da v njem in kot on postanemo otroci Boga, ki je ljubezen. Če tudi mi posnemamo Očeta, kakor nas je učil 1 in nam kazal 2 Jezus s svojim življenjem, se lahko tudi mi naučimo odnosa enakega usmiljenja do vseh, tako da služimo vsem.
Za Pavla je ta navidezni ne-smisel “svobode, ki služi” mogoč zaradi daru Duha, ki ga je Jezus s svojo smrtjo na križu dal človeštvu.
Duh nam namreč daje moč, da zapustimo ječo svoje sebičnosti – v kateri je veliko razdeljenosti, krivic, izdaj, nasilja –, in nas vodi k pravi svobodi.

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.«
Krščanska svoboda ni samo dar, ampak je tudi obveznost. Najprej je to obveznost, da sprejmemo Duha v svoje srce, mu pripravimo prostor in v sebi prepoznamo njegov glas.
Chiara Lubich je zapisala: »Predvsem se moramo vedno bolj zavedati navzočnosti Svetega Duha v nas: na dnu svojega srca nosimo neizmeren zaklad, a se tega ne zavedamo dovolj /…/ Da bi slišali njegov glas in šli za njim, moramo reči “ne” /…/ skušnjavam, tako da na kratko opravimo z njihovim zapeljevanjem, in rečemo “da” nalogam, ki nam jih je zaupal Bog, “da” ljubezni do vseh bližnjih, “da” preizkušnjam in težavam, na katere naletimo … Če bomo ravnali tako, nas bo Sveti Duh vodil in našemu krščanskemu življenju vlival moč, mu dajal okus, prepričljivost, jasnost, vse, kar zaznamuje naše življenje, če je pristno.« 3
Duh nas namreč kliče, naj sebe umaknemo iz središča svojih skrbi in sprejemamo, poslušamo, delimo gmotne in duhovne dobrine, odpuščamo ali skrbimo za najrazličnejše ljudi v raznih okoliščinah, ki jih vsak dan doživljamo.
In takšna naravnanost nam omogoča, da izkusimo tipični sad Duha: naša človeška narava se vedno bolj usmerja k pravi svobodi. Ta naravnanost omogoča, da se v nas pojavijo in vzcvetijo sposobnosti in talenti, ki bi, če bi živeli zaprti sami vase, za vedno ostali zakopani in neznani.
Vsako naše dejanje je torej priložnost – ki je ne smemo zamuditi –, da rečemo “ne” suženjstvu sebičnosti in “da” svobodi ljubezni.

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje.«
Kdor svoje srce odpre delovanju Duha, pomaga z vsemi vsakdanjimi, družinskimi in družbenimi dejavnostmi graditi tudi pozitivne človeške odnose.
Podjetnik, mož in oče Carlo Colombino ima podjetje na severu Italije. 5
Od šestdesetih zaposlenih približno četrtina ni Italijanov, nekateri pa imajo za seboj dramatične izkušnje. Časnikarju, ki ga je intervjuval, je Carlo pripovedoval: »Tudi delovno mesto zmore in mora pospeševati vključevanje. Ukvarjam se z rudarjenjem, recikliranjem gradbenega materiala in sem odgovoren za okolje, za področje, kjer živim. Pred nekaj leti smo bili v hudi krizi: naj rešim podjetje ali ljudi? Pritegnili smo nekaj ljudi, govorili z njimi in iskali manj boleče rešitve, a bilo je dramatično, da ponoči nisem mogel spati. To delo lahko opravljam dobro ali manj dobro, a skušam ga opravljati najbolje. Verjamem, da se v pozitivnem smislu nalezemo idej. Podjetje, ki misli samo na promet, na številke, ne bo dolgo obstalo: središče vsake dejavnosti je človek. Sem veren in prepričan, da povezanost med podjetjem in solidarnostjo ni utopična.« 5
V okolju, v katerem živimo in delamo, se torej začnimo pogumno odzivati na našo poklicanost k svobodi.
Tako bomo Duhu omogočili, da doseže in prenovi tudi življenje mnogih ljudi okoli nas in zgodovino usmerja k obzorjem »veselja, miru, potrpežljivosti, blagosti …«

Letizia Magri

1 Mt 5,43–48; Lk 6,36; 2 Mr 10,45; 3 prim. Ch. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44 [2000], 10, str. 7; 4 Podjetje je del AIPEC-a, italijanskega združenja podjetnikov, ki so vključeni v občestveno ekonomijo, ekonomski model, ki temelji na vrednotah delitve dobička in medsebojnosti; glej tudi http://www.edc-online.org; 5 prim. C. Colombino, Nella mia azienda economia ed etica vanno a braccetto, v: Credere, periodična izdaja pavlink, 26. novembra 2017, št. 48, str.24–28.