Ekumensko srečanje bo v četrtek, 24. januarja v naši cerkvi. Sv. mašo ob 18.00 bo daroval nadškof Stanislav Zore, poleg njega pa bodo po maši spregovorili še evangeličanski škof Geza Filo ter predstavnika Srbske in Makedonske pravoslavne cerkve. Pel bo zbor bogoslovcev. Po srečanju se bomo še ustavili v samostanski dvorani.27. januarja – na 3. nedeljo med letom – bo v naši cerkvi slovesni praznik sv. Ángele Meríci, ustanoviteljice in zavetnice naših sester uršulink. Ta dan imamo češčenje najsvetejšega Zakramenta.

Po pol enajsti maši bomo zmolili litanije, potem pa imeli čas za češčenje do 12.00. Ob 11.30 bodo molile sestre uršulinke. Popoldne bo češčenje v cerkvi od 16.00 dalje, ob 16.45 bo molitev rožnega venca, ob 17.15 pete večernice, potem pa še pete litanije Srca Jezusovega in blagoslov.

Sveto mašo ob sklepu češčenja bo daroval stiški opat p. Janez Novak.


SAKRALNI ABONMA 2018/2019

Nova sezona!
Več…