Ob 52-letnici ustanovitve naše župnije vas vabimo v ponedeljek, 19.3.2018 ob 19. uri v samostanski dvorani na predavanje umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja o družini Schellenburg.

Jakob Schell pl. Schellenburg, ljubljanski veletrgovec, finančnik in mecen, je bil rojen 24.7.1652 sedlarskemu mojstru in meščanu Jakobu Schellu v Sterzingu pri Innsbrucku in materi Justini, umrl pa opolnoči 1.–2.2.1715 v Ljubljani. Pokopan je v uršulinski cerkvi (nagrobnik z grbom). Predstavlja veliko gospodarsko, kulturno in mecensko osebnost, ki je na prelomu iz 17. v 18. stoletje delovala na Kranjskem.
Po prihodu v Ljubljano okoli leta 1678 se je v začetku gibal pretežno v meščanskih krogih in je kmalu postal ud ljubljanskega notranjega sveta, posli z vodilnimi plemiškimi predstavniki pa so mu odprli vrata med plemstvo. 22. 5.1696 mu je cesar podelil plemstvo (von und zu Schellenburg) in naslov cesarskega svetnika.
23.10.1685 se je poročil z domačinko Ano Katarino pl. Hofstätter, ki je umrla 26.1.1732. Potomcev zakonca nista imela.

Prve uršulinke, ki sta jih privedla 1702 iz Gorice v Ljubljano, sta najprej nastanila v lastni hiši na Starem trgu, nato pa zanje najela Ederjevo hišo (zdaj Glavna pošta), kupila zanje prvotno deželno igrišče in nato še vrtove knezov Auerspergov in Eggenbergov ter Fabjančičevih dedičev in tako pridobila prostor, kjer so leta 1713 začeli zidati samostan. Kapelo sta jim zgradila že 1710, medtem ko so cerkev začeli graditi 1718, kar je Schellenburg omogočil s precejšnjim volilom. Uršulinke so jima priznale naslov ustanovnikov.