Župnijsko glasilo NAŠE OBČESTVO izdaja župnija Ljubljana – Sv. Trojica,
Slovenska cesta 21, 1000 Ljubljana
Odgovarja Dragan Adam, župnik
E-pošta: dragan.adam@rkc.si; zupnija.lj-sv.trojica@rkc.si
Spletna stran: http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si


2018


2017


2016


2015


2014


2013