Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

18. – 25. junij 2017

Nedelja, 18. junij

 • 9. za farane
 • 10.30 za Bogomirja Špiletiča
 • 18. za Alenko Lokar Blatnik

Ponedeljek, 19. junij

 • 10. za Jožefo in Marjeto Baš
 • 18. za duhovne poklice

Torek, 20. junij

 • 10. za starše Halik
 • 18. za Zlatko Zajec Koštomaj

Sreda, 21. junij

 • 10. za sestre uršulinke
 • 18. za Dagmar Borko, sedmi dan

Četrtek, 22. junij

 • 10. za Svitana Sokolova
 • 18. za Jelkico Iglić

Petek, 23. junij

 • 10. za duše v vicah
 • 18. za duhovnika Pavleta Uršiča

Sobota, 24. junij

 • 10. za duše v vicah
 • 18. za Marjana Jereba

Nedelja, 25. junij

 • 9. za farane
 • 10.30 za Antonijo Repanšek
 • 18. za duše v vicah

Bog naj vam povrne za vse darovane svete maše …