Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

17. – 24. marec 2019

Nedelja, 17. marec

 • 9. za žive in ++ farane
 • 10.30 za ++Angelco, Ivanko in Jožefa
 • 18. za +Cirila Klemenca

Ponedeljek, 18. marec

 • 18. Mariji v zahvalo za zdravje
 • 18. za +Andreja Švajgerja

Torek, 19. marec

 • 10. za duše v vicah
 • 18. za +Jožeta Štucina

Sreda, 20. marec

 • 18. za +Jožeta Ključevška
 • 18. za ++starše Halik

Četrtek, 21. marec

 • 18. za ++Slavo Petelin in Marjana Smrekarja
 • 18. za duše v vicah

Petek, 22. marec

 • 18. po namenu
 • 18. za +Veleno Bešter

Sobota, 23. marec

 • 18. za +Frančiško Štebi
 • 18. za +Jurija Senegačnika

Nedelja, 24. marec

 • 9. za +Nives Hodnik
 • 10.30 za ++Draga in Angelo
 • 18. za žive in ++farane

Bog naj vam povrne
za vse darovane mašne namene
in vsem želiva veliko blagoslova …