Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

23. – 30. september 2018

Nedelja, 23. september

 • 9. za farane
 • 10.30 za Lilijano Slokar
 • 18. za Sonjo, Branka in Jožeta

Ponedeljek, 24. september

 • 18. – – –
 • 18. za zdravje

Torek, 25. september

 • 18. za Metko Drobnič, 1. obl.
 • 18. – – –

Sreda, 26. september

 • 18. v zahvalo
 • 18. za Artačeve

Četrtek, 27. september

 • 18. za Jožefa Lukana
 • 18. za Ano Trček

Petek, 28. september

 • 18. za s. Marjeto Korbun
 • 18. za mir

Sobota, 29. september

 • 18. za srečno pot
 • 18. za žive in mrtve Smoletove in Gombačeve

Nedelja, 30. september

 • 9. za farane
 • 10.30 za Pavla in Miro Sušnik
 • 18. za Majdo in Janka Mravljeta

Vsem se iskreno zahvaljujeva za vse mašne namene… Če želite dati dar za mašo, se oglasite po maši v zakristiji ali čez teden v pisarni.