Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

22. – 29. julij 2018

Nedelja, 22. julij

 • 9. za Douglasa St. Dennyja
 • 10.30 za sorodnike
 • 18. v zahvalo

Ponedeljek, 23. julij

 • 18. v dober namen

Torek, 24. julij

 • 18. za Purkartove

Sreda, 25. julij

 • 18. za pobožna ustanovitelja Jakoba in Ano Katarino Schellenburg

Četrtek, 26. julij

 • 18. za prijatelje in znance

Petek, 27. julij

 • 18. za mir

Sobota, 28. julij

 • za s. Marjeto Korbun

Nedelja, 29. julij

 • 9. po namenu
 • 10.30 za Angelo Tomanič
 • 18. po namenu

Vsem se iskreno zahvaljujeva za vse mašne namene …