Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

14 – 21. januar 2018

Nedelja, 14. januar

 • 9. za farane
 • 10.30 za Primoža Ramovša, 19. obl.
 • 18. za Nedo Komelj, sedmi dan

Ponedeljek, 15. januar

 • 18. za starše Geržina
 • 18. za Otona Battelina

Torek, 16. januar

 • 18. za Silvo Bregar
 • 18. za Jožeta Grassellija

Sreda, 17. januar

 • 18. za Marjeto Kralj, 1. obl.
 • 18. za prijatelje in znance

Četrtek, 18. januar

 • 18. za pokojne uršulinke
 • 18. za Tomaža in Marjana Naglasa

Petek, 19. januar

 • 18. za Vido in Darinko
 • 18. za Ando in Janeza Hodnika

Sobota, 20. januar

 • 18. za pozabljene duše v vicah
 • 18. za Alojza Rogina in sorodnike

Nedelja, 21. januar

 • 9. za farane
 • 10.30 za sorodnike
 • 18. za rajne

Oba duhovnika vam želiva veliko blagoslova v novem letu 2018.