Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

21. – 28. maj 2017

Nedelja, 21. maj

 • 9. za prvoobhajance
 • 10.30 za duše v vicah
 • 18. za farane

Ponedeljek, 22. maj

 • 10. za zdravje
 • 18. za žive in pokojne Prijateljeve

Torek, 23. maj

 • 10. za mladino
 • 18. za Marijo Vanič

Sreda, 24. maj

 • 10. za dušno in telesno zdravje
 • 18. za duše v vicah

Četrtek, 25. maj

 • 10. za ureditev stvari
 • 18. za Tanjo Mikuž, sedmi dan

Petek, 26. maj

 • 10. za mir
 • 18. za Eda Mauhlerja

Sobota, 27. maj

 • 10. za rajne
 • 18. za Marjana Jereba

Nedelja, 28. maj

 • 9. za farane
 • 10.30 za rajne
 • 18. za duše v vicah

Bog vam povrni za vse darovane svete maše …