sveta_masa

Za svete maše lahko oddate v zakristiji po vsaki maši ali pa od ponedeljka do petka dopoldne na samostanski porti (Ul. Josipine Turnograjske 8).