Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

11. – 18. februar 2018

Nedelja, 11. februar

 • 9. za Vido Kramarič
 • 10.30 za Nado Čadež
 • 18. za farane

Ponedeljek, 12. februar

 • 18. v č. Sv. Duhu za sprebrnjenje grešnikov
 • 18. za Angelco Tomanič

Torek, 13. februar

 • 18. za rajne
 • 18. po namenu

Sreda, 14. februar

 • 10. za sorodnike
 • 18. za ozdravljenje

Četrtek, 15. februar

 • 18. po namenu
 • 18. za rajne

Petek, 16. februar

 • 18. za Franca Osredkarja
 • 18. za Josipa Grassellija

Sobota, 17. februar

 • 18. za rajne
 • 18. za družino Hodžar

Nedelja, 18. februar

 • 9. za farane
 • 10.30 za Janeza Trošta, 30. dan
 • 18. za rajne

Zelo lepo je, če darujete za svete maše za svoje pokojne, pa tudi v druge namene, saj je potreb veliko.