Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

15. – 22. april 2018

Nedelja, 15. april

 • 9. za farane
 • 10.30 za Janeza in starše Marinko
 • 18. za Petra Kržišnika

Ponedeljek, 16. april

 • 18. za Veleno Bešter
 • 18. za Josipa Grassellija

Torek, 17. april

 • 18. za starše
 • 18. za starše Halik

Sreda, 18. april

 • 18. za Ivana Palfija
 • 18. za Frančiško Malavašič

Četrtek, 19. april

 • 18. za Petra Kržišnika
 • 18. za duhovnike

Petek, 20. april

 • 18. za Marjeto Mravlje
 • 18. za posvečene osebe

Sobota, 21. april

 • 18. za Ivana Marinka
 • 18. za Frančiško, Mihaela Urbančiča

Nedelja, 22. april

 • 9. za farane
 • 10.30 za Fani in Jerneja Turka
 • 18. v zahvalo

Hvala vam za vse mašne namene z željo, da bi globoko doživljali praznike Vstalega …