Pripravlja: DRAGAN ADAM, župnik

sveta_masa

22. – 28. oktober 2017

Nedelja, 22. oktober

 • 9. za farane
 • 10.30 za Jožeta Artača
 • 18. po namenu

Ponedeljek, 23. oktober

 • 18. za Marjeto Kobler, 30. dan
 • 18. za Zlatijo Simič

Torek, 24. oktober

 • 18. za Metko Drobnič
 • 18. za Jožeta Mejača

Sreda, 25. oktober

 • 18. za družino Edija Senegačnika
 • 18. za starše Rekar

Četrtek, 19. oktober

 • 18. za družino Retelj
 • 18. za Staneta Šebenika

Petek, 26. oktober

 • 18. za srečen porod
 • 18. za mir

Sobota, 27. oktober

 • 18. po namenu (Tone Benko)
 • 18. za Antona Višnjaka in starše Urbančič

Nedelja, 28. oktober

 • 9. za farane
 • 10.30 za rajne iz družine Kunaver
 • 18. za Cilko in Ivana Drobniča

Bog naj vam povrne za vse darovane svete maše …
Če želite dati dar za mašo, se oglasite po maši v kapeli ali v pisarni.