Seje

Seje imamo v župnišču vsako prvo sredo v mesecu. Na začetku seje imamo molitev in krajše premišljevanje, ki ga pripravi kdo od članov ali župnik. Tema je aktualna in se nanaša na tisti mesec ali pa je vzeta iz gradiva za ŽPS-je. Nato iz zapisnika podrobneje pregledamo sklepe in dogodke iz preteklega meseca. V nadaljevanju pa obravnavamo teme in dogodke za prihodnji mesec ali za nekaj mesecev naprej. Dogovorimo se tudi glede mesečnega župnijskega glasila, skratka, glede celotnega življenja v župniji. Seje vodi župnik.

 

Dragan_Adam

ŽUPNIK DRAGAN ADAM (*1944)
Župnik sem že 34 let in povsod sem si želel in si prizadeval predvsem za eno: da bi se vsi, ki se zbiramo v župniji, vedno bolj počutili kot ena družina, v kateri se po zgledu Svete Trojice trudimo skupaj nositi vse stvari. V zadnjem času še močneje čutim, da so del naše družine tudi bratje in sestre, ki se zbirajo v Plečnikovem podhodu, ker ne najdejo prave poti v življenju …

s. Diana Novak

S. DIANA NOVAK (*1982)
Sem uršulinka in v župniji sodelujem kot organistka in katehistinja. Moja želja je, da bi se vsi, ki se srečujemo v naši cerkvi: duhovniki, sestre in laiki, ter tudi vsi prebivalci naše župnije, s katerimi se srečujemo zunaj cerkve, čutili kot del enega, živega občestva.

Andreja_Grafenauer

ANDREJA GRAFENAUER (*1958)
Vse nadloge pretrpim, da izpolnim svojo službo. Gospod naj vodi moje srce.

Roman_Kosnik

ROMAN KOŠNIK (*1967)
Sem univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, srečno poročen, mož ene žene in oče štirih sinov. V župniji sodelujem pri pevskem zboru, branju Božje besede, v zakonski skupini itd. V župnijskem svetu se bom posvečal predvsem gospodarskim in socialnim temam.

Meta_Kralj

META KRALJ (*1950)
Želim izpolnjevati Božjo voljo z delom za bližnjega.

Barbara_Medved_Spiletic

BARBARA MEDVED ŠPILETIČ (*1966)
Tostransko življenje ima pomen, kadar naredimo nekaj dobrega. Pri tem nas vodi ljubezen, ki je Bog.

Ana_Nikolov

ANA NIKOLOV (*1937)
Trudim se, da bi vse delala iz ljubezni do Boga.

Mirjam_Petrun_Ulaga

MIRJAM PETRUN ULAGA (*1935)
Sem upokojena zdravnica, anesteziologinja, vdova, mati dveh hčerk dvojčic in babica petih vnukov. Z Božjo pomočjo in s složnostjo bomo načrte uresničili.

Andreja_Sarlah

ANDREJA ŠARLAH (*1974)
Sem poročena in mama treh deklet in sina. Prispevati želim k živosti našega občestva. S tem, ko dajem, tudi veliko prejemam.

Mojmir_Stangelj

MOJMIR ŠTANGELJ (*1949)
Sem poročen in imam dva že odrasla otroka.
Želim si, da bi vrednote krščanstva v naši družbi spet dobile veljavo.

Ana_Tersek

ANA TERŠEK (*1980)
Verjamem, da bomo člani s skupnimi močmi in z Gospodovo pomočjo udejanjali pozitivne spremembe ter s svojim zgledom pritegnili k sodelovanju čim več aktivnih župljanov. Sama si bom prizadevala predvsem pri delu z mladimi, na gospodarskem in karitativnem področju.

Barbara_Toplak

BARBARA TOPLAK (*1971)
Župnija ni posebna institucija ali društvo, v katero se moraš včlaniti, plačevati članarino in podobno. Župnija je zastonjski dar ljudem. Zato bi morali prav vsi župljani (najprej seveda mislim nase) čutiti odgovornost in po svojih močeh sodelovati v njej.

Jana_Vrancic_Kolar

JANA VRANČIČ KALAR (*1956)
»Úči me izpolnjevati tvojo voljo, saj si ti moj Bog! Tvoj dobri duh naj me vodi po ravni deželi.«
(Ps 143, 10)