Župnija Sveta trojica je prešla pod upravo župnije Marijino oznanenje!