V župniji stalno ne biva noben duhovnik.  Upravlja jo frančiškan, p. Pavle Jakop, za cerkev in dejavnosti v njej pa skrbijo sestre uršulinke, odgovorna je s. Božena Kutnar.