Da bi bili bolj povezani …

  • Včeraj, na praznik sv. Uršule in tovarišic, zavetnic Uršulinskega reda, smo imeli v naši kapeli zelo lepo mašo in češčenje dopoldne in zvečer za sklep, ko smo se spomnili Božjega služabnika Antona Strleta ob 14. obletnici njegove smrti.
  • Danes je misijonska nedelja: kar ste darovali v pušico, je namenjeno misijonarjem v misijonih. Naj vam Bog povrne. Ob izhodu pa lahko vzamete misijonske žepne koledarčke.
  • Na hodniku vam bodo ponudili kuverte z lističi, kamor lahko vpišete imena rajnih, za katere želite, da bi zanje v mesecu novembru in kasneje darovali svete maše. Kolikor se bo zbralo darov, toliko maš bomo opravili. Kuverto z lističem in darom za maše lahko oddaste v zakristiji ali župnijski pisarni.
  • Godovi v tem tednu: v soboto godujeta apostola Simon in Juda Tadej, danes teden pa je 30. nedelja med letom.
  • V zakristiji lahko dobite marijanski koledar, 2,50 evra.