SPREMEMBA URNIKA MAŠ

Ob nedelje, 7. julija 2019, je v cerkvi Sv. Trojice ob nedeljah dopoldne maša samo ob 9.30.


Kako bo v prihodnje v uršulinski cerkvi?

S 1. avgustom 2019 sva z duhovnim pomočnikom Antonom Rojcem poslana drugam: jaz odhajam za duhovnega pomočnika v župnijo Planina pri Rakeku, Anton Rojc pa se bo naselil na domu pri svoji sestri.
Zato se mnogi med vami sprašujete, kako bo v prihodnje urejeno bogoslužje v naši cerkvi in kam se boste lahko obrnili za zakramente, za mašo, za verouk in za druga župnijska opravila.
Župnija Ljubljana – Sv. Trojica bo od 1. avgusta do 31. decembra 2019 v soupravi. Njen upravitelj bo župnik župnije Ljubljana – Marijino oznanjenje, p. Pavle Jakop. Na p. Pavleta se boste odtlej obračali za vse, kar je povezano z matičnimi zadevami: krščevanje, poroke, pogrebi, potrdila za botre, krstni in samski listi in drugo.
Maša med tednom ostaja nespremenjeno vsak dan ob 18.00. Od 7. julija 2019 dalje pa bo ob nedeljah dopoldne maša samo ob 9.30, zvečer pa ob 18.00. Pred mašo bo običajno tudi priložnost za spoved.
Verouka v jeseni v naši župniji ne bo več.

Več…